Зміст

Учнівське самоврядування

Учнівське самоврядування як спосіб організації життя колективу

Наш час потребує лідерів нової формації. Людей компетентних, відповідальних, здатних мислити неординарно.

Школа – це модель майбутнього суспільства. Основи громадського становлення та демократії закладаються з дитячих років, і самоврядування допомагають учням організувати власне життя своїх товаришів. Учні потребують практичних навичок управлінської діяльності, і саме вчителі їх забезпечують. Головною умовою розвитку самоврядування стає наявність педагогів, які хочуть і вміють співпрацювати з учнями.

Samovr

Основними функціями є:

  • організаторська – самостійно керує свою суспільно корисною діяльністю;
  • виховна – стає носієм моральних переконань;
  • стимулююча – сприяє формуванню морально-ціннісних стимулів усіх суспільно корисних справ, регулює поведінку своїх членів, їх відносин.

Система самоврядування ЗОШ №29

Головним завданням учнівського самоврядування є формування й розвиток соціально-активної, гуманістично спрямованої особистості з глибоко усвідомленою громадською позицією, почуттям національної свідомості. Саме на виконання цих завдань направлена робота з шкільним самоврядуванням ЗОШ №29.

Згідно зі Статутом учасниками самоврядування є вчителі та учні ЗОШ №29. Вищою посадовою особою самоврядування є Президент, що обирається на Загальношкільній учнівській конференції терміном на 1 рік. Вищим органом учнівського колективу є Кабінет Міністрів, що також обирається на Загальношкільній учнівській конференції на один рік.

Кабінет Міністрів складається з семи міністерств.

До складу міністерств входять представники кожного класу.

Метою діяльності Кабінету Міністрів є активізація суспільного життя школи, виховання почуття колективізму та особистої відповідальності, зміцнення свідомої дисципліни, розвиток соціального мислення учнів, громадянської свідомості та демократії. Кабінет Міністрів керується принципами добровільності, творчої активності та ініціативності. Цей орган учнівської влади має право приймати рішення по принципових питаннях діяльності самоврядування.

Збирається Кабінет Міністрів на засідання щотижня.

Кабінет Міністрів тісно співпрацює з дитячим об’єднанням „Веселка”. Всі міністри входять до ради дитячого об’єднання.

Постанови Кабінету Міністрів та розпорядження Президента є обов’язковими до виконання.

Шкільна конференція має право достроково розпустити Кабінет Міністрів та виказати вотум недовіри Президенту. Рішення має силу, якщо у голосуванні взяло участь не менше 2/3 делегатів.

Кожне міністерство займається реалізацією певних завдань.

  • Міністерство освіти організовує тематичні лінійки, здійснює аналіз з читацької активності учнів, проводить конкурс „Живи, книго!” та різноманітні акції.
  • Міністерство дисципліни і порядку відповідає за чергування учнів по школі, перевіряє стан класних кімнат, контролює освітлення класних приміщень.
  • Міністерство добрих справ організовує суботники, екологічні акції, благодійну діяльність, виставки, конкурси.
  • Міністерство дозвілля займається організацією та проведенням різноманітних розважальних заходів. Серед них: День Учителя, новорічні свята, свято повітряних кульок, день гумору.
  • Міністерство спорту та туризму організовує спортивні заходи: „Козацькому роду нема переводу ”, шахово-шашковий турнір, „А нумо, хлопці”, шкільні змагання з тенісу, заходи до Всесвітнього дня здоров’я.
  • Міністерство інформації та преси займається підготовкою шкільних робочих лінійок, випуском інформаційних бюлетенів, а також випуском газети „Шкільний форум”. Газета виходить один раз на місяць і має такі рубрики:

– Новини школи;

– Моя думка;

– Моє здоров’я;

– Інтернет – новини ;

– Наші плани;

– Вітаємо.